Jüri Nassar

Tagasi meeskonna nimekirja
Sotsiaaltöötaja

Jüri on viimased 14 aastat töötanud Eesti Töötukassas juhtumikorraldajana. See on talle andnud elukogemuse märgata abivajajat, leida lahendusi muutuvas olukorras ja teha koostööd erinevatel tasanditel.

Sotsiaalnõustajana nõustab Jüri isikuid, kes vajavad abi oma toimetuleku ning heaolu kindlustamiseks argielus või tema lähedasi, kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häirunud. Eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetulekuvõime kujundamine või taastamine.

Ta aitab kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Samuti aitab ta kliendil mõisa tema õigusi ja ühiskonna võimalusi ning vahendab või korraldab sotsiaaltoetusi, -teenuseid ja abi.

Sotsiaalnõustamise käigus nõustab ta isikuid elukoha leidmisel, dokumentide vormistamisel, erinevate ametkondadega suhtlemisel, töö- ja õppimisvõimaluste ning vabaaja tegevuste leidmisel, töökoha kohandamise või abivahendi muretsemisel Töötukassa või tööandja kaudu.

2023. aastast on tal sotsiaaltöötaja kutse, tase 7.