Rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Sakrumi keskus osutab tööalase rehabilitatsiooni teenust vähenenud töövõimega inimestele vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad ning on valmis oma elus läbi viima muutusi, et saavutada parem elukvaliteet.

Teenusele on võimalik registreerida pärast Töötukassa-poolset teenusele suunamist ja individuaalses tööotsimiskavas teenusel osalemise kokkuleppimist.

Teenusele pöördudes edastage meile järgnevad andmed:
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Isikukood
3. Info, milline Töötukassa esindus on teid teenusele suunanud

Lisainfot tööalase rehabilitatsiooni kohta saab lugeda Töötukassa kodulehelt.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ning rahastab riik.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

Sakrumi keskuses pakume sotsiaalset rehabilitatsiooni järgmistele sihtrühmale: tööealised puudega või töövõimetud isikud, kes ei õpi, ei tööta ega ole töötuna arvel.

Teenusele pöördumiseks tuleb kõigepealt ühendust võtta oma kohaliku Sotsiaalkindlustusameti kontoriga.

Sotsiaalkindlustusameti kontorite kontaktid leiate nende kodulehelt.

Sakrumi rehabilitatsioonimeeskond

Võru Haru

Psühholoogid

Kätlin Juurik
Merike Kalda
Mariana Saksniit
Annika Raamat
Iris Podar

Füsioterapeudid

Angeelika Kreek
Karin Terav
Triin Pruul
Michelle Aurelia Jõgi
Marje Ruisu
Dagmar Tarkmees
Kersti Toots
Anu Viilup

Tegevusterapeut

Lille Saukas

Õendusalane nõustaja

Kaia-Kaire Hunt

arst

Anne Ojakäär

Logopeed/eripedagoog

Sirli Pikk

Sotsiaalnõustaja

Angela Järvpõld

Kogemusnõustajad

Pirek Piirisild
Eva-Liisa Kaaristo
Liilia Kutsar

PAIDE haru

Psühholoog

Svetlana Pärnsalu

füsioterapeut

Heilika Rõõs

Sotsiaalnõustaja

Külli Aas

Kogemusnõustaja

Pirek Piirisild
Sirgi Tammik

loovterapeut

Svetlana Pärnsalu

Info

VÕRU

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimiseks võta meiega ühendust.

+372 50 72 138

info@sakrum.ee

paide

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimiseks võta meiega ühendust.

+372 56 494 148

sakrum@paifys.ee

Rehabilitatsiooniteenuse luba

Rehabilitatsiooniteenusega seotud juriidiliseks isikuks Sakrum keskuses on Ortopeedilise Osteopaatia Keskus OÜ (11695488).

Rehabilitatsiooni tegevusluba SRT000213

hinnakiri töötukassale

Teenusel osalevale kliendile on teenus tasuta.

Tutvu Võru haru hinnakirjaga.

Tutvu Paide haru hinnakirjaga.