Vaimne tervis

Psühholoogiline nõustamine

Eravastuvõtt

Rehabilitatsiooni paketis

Psühholoogilise nõustamine pakub klientidele tuge oma vaimse tervise toetamisel.

Individuaalsel nõustamisel luuakse usalduslik suhe ning see võimaldab kliendil jagada oma muresid, tundeid ja arutleda väljakutsete üle turvalises ja toetavas keskkonnas.

Nõustamisprotsessi käigus aitab psühholoog määratleda kliendi eesmärgid, mõista probleemi ning leida ressursid probleemide lahendamiseks või leevendamiseks.

Enimlevinud teemad, millega psühholoogi poole pöördutakse on ärevus, depressiivsus, suhteprobleemid, stress või trauma.

Lisaks nõustamisele võib psühholoog aidata kliendil õppida ja kinnistada eneseabi tehnikaid ja strateegiaid igapäevase toimetuleku parandamiseks, stressorite maandamiseks ning pikaajalise heaolu edendamiseks.

Kliinilise psühholoogi nõustamine

Eravastuvõtt

Perearsti saatekirjaga

Rehabilitatsiooni paketis

Kliinilise psühholoogi teenus on suunatud inimestele, kes vajavad professionaalset tuge vaimse tervise probleemide, emotsionaalsete raskuste või käitumisprobleemidega toimetulekuks. Teenuse eesmärk on aidata inimestel parandada oma psühholoogilist heaolu, toimetulekut ja tõsta elukvaliteeti.

Teenus hõlmab järgmisi aspekte:

Hindamine ja diagnoosimine: Kliiniline psühholoog viib läbi hoolika hindamise, et mõista patsiendi vaimse tervise seisundit, psühholoogilisi sümptomeid ja nende päritolu. Vajadusel paneb kliiniline psühholoog diagnoosi, mis aitab kindlaks teha patsiendi võimaliku vaimse tervise häire ja selle raskusastme.

Teraapia ja nõustamine: Kliiniline psühholoog pakub individuaalset või grupipõhist teraapiat ja nõustamist, et aidata patsiendil arendada paremaid toimetulekuoskusi, lahendada probleeme ja vähendada emotsionaalseid kannatusi.

Ennetustegevused: Kliinilise psühholoogi ennetustegevus hõlmab meetmeid vaimse tervise probleemide ennetamiseks ja nende varaseks tuvastamiseks. See sisaldab riskide hindamist, teadlikkuse suurendamist, varajast sekkumist ning oskuste õpetamist stressiga toimetulekuks. Need tegevused aitavad säilitada psühholoogilist heaolu ja vähendada vaimse tervise probleemide esinemissagedust.

Kliinilise psühholoogi teenus on suunatud erinevatele vaimse tervise probleemidele, sealhulgas ärevus, depressioon, trauma, söömishäired, sõltuvused ja paljud teised. Kliinilisel psühholoogil on vastav kõrgharidus ja kutsetunnistus, ta kasutab tõenduspõhiseid meetodeid ja tehnikaid.

Vaimse tervise õe vastuvõtt

Eravastuvõtt

Rehabilitatsiooni paketis

Vaimse tervise õe vastuvõtt on mõeldud inimestele, kes vajavad vaimse tervise probleemidega seotud abi, nõustamist ja ravi.

Vaimse tervise õde võib läbi viia patsiendi vaimse tervise hindamise, et mõista sümptomeid, probleeme ja vajadusi. See hõlmab tavaliselt küsimustiku täitmist, intervjuusid ja hindamistööriistade kasutamist. Tihti annab vaimse tervise õde patsiendile ka teavet vaimse tervise küsimuste kohta, õpetab eneseabi strateegiaid ja aitab ennetada tulevikus vaimse tervise probleeme.

Vaimse tervise õde töötab tavaliselt koos teiste tervishoiutöötajatega, nagu psühhiaatrid, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad, et tagada patsiendile terviklik abi.Vaimse tervise õed mängivad olulist rolli vaimse tervise teenuste osutamisel ja saavad aidata inimestel parandada oma vaimset heaolu ja elukvaliteeti.

Kogemusnõustamine sõltuvusest vabanemiseks

Eravastuvõtt

Rehabilitatsiooni paketis

Kogemusnõustamine sõltuvusest vabanemiseks on tugiteenuste vorm, kus inimest, kes on edukalt ületanud sõltuvusprobleemi, kutsutakse nõustajaks või mentoriks teistele, kes võitlevad samade või sarnaste sõltuvuste vastu.

Nõustamisviis põhineb ideel, et endised sõltlased saavad oma isiklike kogemuste kaudu pakkuda hindamatut toetust ja juhendamist neile, kes soovivad sõltuvusest vabaneda.

Kogemusnõustaja roll hõlmab järgmist:

Toetus ja kuulamine: Kogemusnõustajad pakuvad empaatilist kuulamist ja toetust neile, kes soovivad sõltuvusest vabaneda. Nad mõistavad, mida sõltlane läbib ja saavad pakkuda lohutust ja lootust.

Jagamine: Nad jagavad oma isiklikke kogemusi sõltuvusest ja taastumisest, aidates teistel mõista, et nad pole üksi ning et taastumine on võimalik.

Praktiline nõustamine: Kogemusnõustajad annavad praktilisi nõuandeid ja strateegiaid, kuidas ületada sõltuvust ja säilitada taastumist.

Motiveerimine: Nad aitavad inimestel leida motivatsiooni ja julgustust sõltuvusest loobumiseks ning taastumiseks.

Kogemusnõustamine võib olla osa laiemast sõltuvusravi ja taastumise plaanist, kus professionaalsed nõustajad ja kogemusnõustajad töötavad koos, et pakkuda terviklikku tuge sõltuvustest taastumisel.

Kogemusnõustamine

Eravastuvõtt

Rehabilitatsiooni paketis

Meie kogemusnõustamise teenus pakub mitmekülgset emotsionaalset ja sotsiaalset tuge inimestele, kes seisavad silmitsi erinevate eluprobleemidega. Koolitatud kogemusnõustajad jagavad isiklikke teadmisi, aidates klientidel leida lahendusi ja tugevdada iseseisvat elu.

Fookuses on jõustamine, et toetada inimese toimimist parimal viisil.

Kogemusnõustamisest võib abi olla näiteks töö otsimisel ja tööellu naasmisel, terviseprobleemidega toimetulekul, psühholoogiliste probleemidega, kaassõltuvusega (näiteks elu koos alkoholitarvitajaga), koduvägivalla, lahutuse, läbipõlemise ja teiste elu stressoritega toimetulekul.

EFT ehk emotsionaalse vabaduse tehnika

Eravastuvõtt

EFT ehk emotsionaalse vabastuse tehnika on alternatiivne teraapiline meetod, mille põhiideeks on eeldus, et emotsionaalsed probleemid on seotud keha energiasüsteemiga ning emotsionaalse stressi ja traumade puhul võivad tekkida energiablokeeringud. Koputamismeetodiga püütakse need blokeeringud eemaldada, et taastada energia vaba voolamine ja seeläbi parandada emotsionaalset heaolu. EFT eesmärk on aidata inimestel vabastada ja leevendada emotsionaalset stressi, ärevust, traumasid, foobiaid ja muid psühholoogilisi probleeme.

EFT protseduur hõlmab järgmisi samme:

Probleemi tuvastamine: Alustuseks määratakse kindlaks probleem või emotsionaalne seisund, millega inimene soovib töötada.

Punktide koputamine: See on EFT oluline osa, kus inimene koputab õrnalt oma sõrmedega teatud kehapunkte. Need punktid vastavad energiameridiaanidele. Koputamine peaks vabastama energia blokeeringud ja taastama emotsionaalse tasakaalu.

Positiivne enesesisendus: Koputamise ajal kordab inimene positiivset enesesisendust, mis seostub probleemi või emotsiooniga. See aitab muuta negatiivset mõttemustrit ja kinnistada positiivsemaid uskumusi.

Probleemi hindamine: Pärast seanssi hinnatakse, kuidas inimene end tunneb ja kas probleem on leevenenud või lahendatud. Kui vajalik, korratakse protsessi.