Kätlin Juurik

Tagasi meeskonna nimekirja
Kliiniline psühholoog
Kliiniline lapsepsühholoog

Kätlin on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi ning omab kliinilise psühholoogi, kliinilise lapsepsühholoogi ja koolipsühholoogi kutset. Lisaks vastuvõttudele viib ta läbi koolitusi, osaleb erinevates valdkonna võrgustikes ning juhendab koolipsühholoogia kutseaastal olevaid psühholooge. Teeb meeleldi koostööd motiveeritud ja õpihimuliste inimestega.

Kätlin lähtub oma töös põhimõttest, et me ei saa alati valida, millised (negatiivsed) kogemused meiega juhtuvad, kuid me saame midagi ära teha, et häid olukordi oma ellu ise juurde luua. Maailma ja elu asjade üle arutamine on mõnus, eriti kui püüad suunda hoida positiivsel.